Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Ponovna druga prodaja nekretnina - 10.7.2017. godine u predmetu 96 0 I 010338 09 I

Određuje se ročište za ponovnu drugu prodaju nekretnina izvršenika iz tačke I ovog zaključka koje će se održati javnim nadmetanjem dana 10.07.2017.godine u 10,30 sati U ZGRADI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH U SUDNICI BROJ 6.

04.04.2017.

Prva prodaja nekretnina - 12.05.2017. godine u predmetu 96 0 I 020670 10 I

Određuje se ročište za prvu prodaju udijela izvršenika na nepokretnostima iz tačke I ovog zaključka sa upisanim pravom građenja na zemljištu i vlasništva na objektima u korist izvršenika Savić Obrena iz Brčkog sa dijelom od ½ koje će se održati javnim nadmetanjem dana 12.05.2017. godine u 10,40 SATI U ZGRADI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH U SUDNICI BROJ 6.

22.03.2017.

Druga prodaja nekretnina - 15.3.2017. godine u predmetu 96 0 Mal 009323 14 I2

Određuje se ročište za drugu prodaju udjela izvršenika koje će se održati dana, petak, 12.05.2017.godine u 10,30 SATI U ZGRADI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH U SUDNICI BROJ 6.

16.03.2017.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikt BiH

Ovdje možete pratiti rad Osnovnog suda Brčko distrikt BiH i informisati se o našim djelatnostima iz domena regulisanih Zakonom i Kodeksima o radu Suda.

11.10.2010.

više

Najava događaja
Registar preduzeća

Registri poslovnih subjekata u BiH

Na ovoj stranici možete pretražiti sve sudske elektronske registre poslovnih subjekata

19.04.2017.

OBRASCI Registra preduzeća

Obrazac prijave, obrasci 3, 4 i 8

13.03.2013.

Šta je potrebno za osnivanje D.O.O., S.P. ili udruženje građanja? 21.10.2010.

više

Često postavljana pitanja

Lista privremenih sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

25.10.2016.

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Zahtjevi za uvjerenja i potvrde koje izdaje Osnovni sud Brčko distrikta

07.10.2010.

više

Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Vijesti iz pravosuđa

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

30.03.2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

28.03.2017.

Bilten Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona 6

Bilten Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona 6

06.03.2017.

IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG / ŽUPANIJSKOG SUDA U MOSTARU

Izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru za 2016. godinu

17.02.2017.

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

26.01.2017.

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju....

23.01.2017.

više

Brzi linkovi