Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Prva prodaja nekretnina - 12.05.2017. godine u predmetu 96 0 I 020670 10 I

Određuje se ročište za prvu prodaju udijela izvršenika na nepokretnostima iz tačke I ovog zaključka sa upisanim pravom građenja na zemljištu i vlasništva na objektima u korist izvršenika Savić Obrena iz Brčkog sa dijelom od ½ koje će se održati javnim nadmetanjem dana 12.05.2017. godine u 10,40 SATI U ZGRADI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH U SUDNICI BROJ 6.

22.03.2017.

Druga prodaja nekretnina - 15.3.2017. godine u predmetu 96 0 Mal 009323 14 I2

Određuje se ročište za drugu prodaju udjela izvršenika koje će se održati dana, petak, 12.05.2017.godine u 10,30 SATI U ZGRADI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH U SUDNICI BROJ 6.

16.03.2017.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova kraj 2016. 26.01.2017.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikt BiH

Ovdje možete pratiti rad Osnovnog suda Brčko distrikt BiH i informisati se o našim djelatnostima iz domena regulisanih Zakonom i Kodeksima o radu Suda.

11.10.2010.

više

Najava događaja
Registar preduzeća

OBRASCI Registra preduzeća

Obrazac prijave, obrasci 3, 4 i 8

13.03.2013.

Šta je potrebno za osnivanje D.O.O., S.P. ili udruženje građanja?

Potrebni dokumenti za osnivanje i brisanje privrednih subjekata

21.10.2010.

više

Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Lista privremenih sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

25.10.2016.

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Zahtjevi za uvjerenja i potvrde koje izdaje Osnovni sud Brčko distrikta

07.10.2010.

više

Brzi linkovi